- W miejscu, w którym użytkownicy muszą dziś zmagać się z dziurami w utwardzonej nawierzchni i brakiem chodnika, z kurzem przy słonecznej pogodzie oraz błotem i kałużami w czasie opadów, powstanie bezpieczna  droga osiedlowa z nawierzchnią z kostki betonowej. W ramach tej inwestycji powstaną również chodniki, skrzyżowania oraz zjazdy do posesji – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Oprócz robót drogowych planuje się również prace związane z modernizacją części gazociągu w tym rejonie oraz nasadzenia nowej zieleni.

Na przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy. Nasadzenia zieleni powinny rozpocząć się nie wcześniej niż przed 19 października i zakończyć najpóźniej do dnia 30 października.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 24 czerwca.

PIM