Prowadzenie robót, dzięki którym gruntowe ulice zmienią swoje oblicze, będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a dla mieszkańców - dodatkowo - z utrudnionym dojazdem do posesji.

Prace rozpoczną się od budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej, na odcinku od skrzyżowania z Łebską, w kierunku ul. Oliwskiej. Na tym obszarze roboty związane z budową ulicy zakończą się pod koniec sierpnia.

Około dwóch tygodni po rozpoczęciu prac na pierwszym odcinku rozpocznie się budowa ulicy i kanalizacji deszczowej po drugiej stronie skrzyżowania ul. Kociewskiej z Łebską, aż do skrzyżowania z ul. Słupską. Ten odcinek ma być z kolei gotowy jako pierwszy, jeszcze w czerwcu.

Od końca maja do połowy lipca należy się spodziewać działań drogowców na pierwszym odcinku ul. Łebskiej, między ul. Słupską i Kociewską. Około połowy czerwca prace mają się rozpocząć na ul. Żukowskiej oraz na odcinku ul. Łebskiej od ul. Kociewskiej do Łagowskiej. Te pierwsze mają zakończyć się jeszcze w lipcu, zaś drugie – na początku września.

Od pierwszej połowy lipca do połowy sierpnia drogowcy mają budować odcinek ul. Łagowskiej  pomiędzy ul. Słupską i Łebską. Jej pozostała część ma powstać od drugiej połowy lipca do drugiej połowy września.  W połowie lipca rozpoczną się zaś prace  na południowym odcinku ul. Łebskiej - od skrzyżowania z ul. Łagowską, w stronę ul. Sianowskiej. Ten odcinek ma być gotowy jako ostatni, na początku października.