- Wpłynęło pięć ofert. Rozpoczęliśmy ich weryfikację. Cztery mieszczą się w kwocie, jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację tej inwestycji - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca po wschodniej stronie ulicy, za przydrożnym rowem, zbuduje dwa odcinki chodnika o łącznej długości ok. 600 metrów, kanalizację deszczową oraz przebuduje oświetlenie wzdłuż ulicy. W ramach tej samej inwestycji  w ul. Mateckiego powstanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna z przyłączami do posesji.

Obecnie ul. Mateckiego, w okolicy której prowadzone są liczne inwestycje mieszkaniowe, ma chodnik tylko na liczącym ok. 200 metrów odcinku wzdłuż osiedla mieszkaniowego. Na pozostałej długości jest tylko gruntowe pobocze. Nowy chodnik będzie miał 2 metry szerokości. Powstaną też perony autobusowe o szerokości 2,5 metra.

Zakończenie wszystkich prac wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń ma nastąpić najpóźniej po 210 dniach od podpisania umowy. W ciągu trzech miesięcy ma powstać kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz chodnik na odcinku od ul. Obornickiej do początku istniejącego ciągu pieszego przy osiedlu mieszkaniowym. 150 dni po podpisaniu umowy ma zakończyć się budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi dla pieszych na odcinku od końca istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Marka z Aviano.

PIM