Trzy ze złożonych ofert mieszczą się w kwocie, jaką na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć zamawiający. Pozostałe są droższe. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

- Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych robót będzie miał maksymalnie 150 dni od podpisania umowy – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Biegnący na skraju parku Kasprowicza odcinek ul. Jarochowskiego, będący w złym stanie technicznym, po przebudowie zyska nowy wygląd i jakość. Wskutek planowanych zmian w organizacji ruchu stanie się również bardziej bezpieczny, zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.

Wyeliminowane zostaną przejazdy tranzytowe, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz wybudowane dwa wyniesione skrzyżowania z ul. Limanowskiego i Sczanieckiej. Dzięki temu ruch na tym odcinku będzie uspokojony.  W związku z tymi zmianami zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna w rejonie ul. Limanowskiego.

Uporządkowane zostaną również miejsca parkingowe, co uniemożliwi rozjeżdżanie przez auta przyulicznej zieleni, która będzie zagospodarowana na nowo. Powstaną zatoki parkingowe, a ulica i chodniki uzyskają nową nawierzchnię. Wymienione zostaną krawężniki i oświetlenie.