Dzięki tej inwestycji samochody strażackie z nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wojtulanis-Karpińskiej będą miały ułatwiony wyjazd na ulicę Dąbrowskiego, również w kierunku zachodnim. W tym celu, specjalnie dla nich, powstanie bezpieczny przejazd przez ul. Dąbrowskiego. Przebudowany odcinek ul. Lotniczej poprawi warunki komunikacyjne w tym rejonie.

Ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych, poprzedziło opracowanie dokumentacji projektowej. Odcinek ul. Lotniczej między ul. Wzlotową a ul. Dąbrowskiego zyska nową nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji zbudowane i przebudowane zostaną zjazdy oraz skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i awaryjna sygnalizacja świetlna dla straży pożarnej. Wykonawca zbuduje również na tym odcinku kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny, przebudowana zostanie sieć gazowa i uliczne oświetlenie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację i odbiór wszystkich prac będzie miał 180 dni od podpisania umowy.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 5 czerwca.