- Na liczącym około 200 metrów odcinku ulicy, po którym szczególnie trudno było się poruszać w czasie opadów i roztopów, nawierzchnia z kostki brukowej pojawi się nie tylko na jezdni, lecz również na chodnikach i zjazdach do posesji. Efektem zaplanowanych prac będzie zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się wszystkich użytkowników, a także poprawa walorów estetycznych pasa drogowego. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na przeprowadzanie wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu będzie miał maksymalnie do 100 dni od zawarcia umowy – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach inwestycji na jezdni powstaną progi zwalniające. Zaplanowano też budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego oraz zagospodarowanie pobocza.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym swoje oferty mogą składać do 20 kwietnia.