19 grudnia 2019 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Marszałka Marka Woźniaka, wybrał do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pozakonkursowy Miasta Poznań pt. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”.

Całkowita wartość projektu wynosi 97 691 755,83 zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 66 411 826,81 zł. Partnerami Projektu są Powiat Poznański oraz Gmina Komorniki.

 - Bardzo mi zależało, aby ten projekt został zrealizowany. To pozwoli usunąć „wąskie gardło” na wjeździe do miasta Poznania od strony Plewisk. Cieszę się, że miastu udało się dopełnić formalności związane z projektem - podkreśla Marszałek Woźniak.

Środki otrzymane z EFRR umożliwią Miastu Poznań realizację projektu, którego przedmiotem jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (ZWP) "Grunwaldzka", umożliwiającego dogodną zmianę środka transportu z indywidualnego (samochodu) na publiczny zbiorowy: autobus, kolej, rower, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Poznań - Junikowo przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt obejmuje budowę lub przebudowę m.in. wiaduktu kolejowego nad ul. Grunwaldzką, dróg dojazdowych do ZWP wraz z przebudową skrzyżowań, ciągów rowerowo-pieszych, parkingów P&R i B&R, energooszczędnego oświetlenia, przystanków autobusowych i kolejowo-autobusowych, montaż elementów systemu informacji pasażerskiej, budynku poczekalni wraz z sanitariatem oraz elementów małej architektury. Projekt obejmuje również działania związane z promocją zrównoważonego transportu miejskiego.

Projekt wynika z potrzeby poprawy funkcjonowania transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób.
Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 481 mln zł.

Źródło: www.umww.pl