Przebudowa tego odcinka rozpoczęła się pod koniec czerwca. Obecnie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe, a w rejonie realizacji robót systematycznie pojawia się nowe oznakowanie.

Po zakończeniu budowy skrzyżowania  zmieni się organizacja ruchu, a drogowcy przystąpią do realizacji kolejnego etapu inwestycji - przebudowy ul. Jackowskiego od ul. Wawrzyniaka do ul. Polnej.

Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od poniedziałku (15  lipca).

Wszyscy użytkownicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Zakończenie całości inwestycji, która obejmuje przebudowę ul. Jackowskiego od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej, zaplanowano na koniec listopada. Na tym odcinku wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesję. Uspokojony zostanie ruch, pojawi się także nowa zieleń i elementy małej architektury.

PIM