W dniu 29 września 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00.

Całkowita wartość projektu: 21.649.427,77 zł

Wydatki kwalifikowalne: 21.649.427,77 zł

Dofinansowanie (75,75%): 16.399.441,51 zł

Okres realizacji: 2015-2021

"Wartostrada" to droga pieszo-rowerowa w dolinie rzeki Warty. Biegnie przez tereny zalewowe łącząc się z układem ścieżek komunikacji poprzecznej. Budowie drogi towarzyszy budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, stojaków rowerowych, ławek, systemu monitoringu miejskiego i oznakowania. Inwestycja realizowana będzie na obu brzegach Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

Wartostrada pełnić ma funkcję alternatywnego systemu transportu komunikacji rowerowej, jako uzupełnienie dla publicznego systemu transportu i alternatywa dla komunikacji samochodowej. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków w zakresie infrastruktury rowerowej i potrzeb integracji systemu komunikacji rowerowej na poziomie metropolitalnym.

Planowany projekt, finansowany w większej części ze środków europejskich realizowany jest w ramach projektu P1 ZIT węzłów integracji. Drogi rowerowe będą zlokalizowane w sąsiedztwie kluczowych węzłów komunikacyjnych transportu publicznego Miasta Poznania znajdujących się między innymi przy Rondzie Śródka i Rondzie Rataje.

Odcinki w ramach projektu Wartostrada są na różnym stopniu zaawansowania; część z nich już istnieje, część jest projektowana i dopiero zostanie wybudowana.

Wartostrada zlokalizowana będzie po obu brzegach rzeki Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy. Budowę można podzielić na następujące odcinki:

1. Odcinek 1 - wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi,

2. Odcinek 2 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu św. Rocha,

3. Odcinek 3 - od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria,

4. Odcinek 3A - od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie,

5. Odcinek 4 - od ul. Czartoria do ul. Chwaliszewo oraz do Mostu Chrobrego,

6. Odcinek 5 - równolegle od ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej,

7. Odcinek 6 - od rzeki Głównej do rzeki Cybiny,

8. Odcinek 7 - alternatywny przebieg Wartostrady przy Bramie Poznania ICHOT nad rzeką Cybiną,

9. Odcinek 8 - łącznik Wartostrady z Jeziorem Maltańskim,

10. Odcinek 9 - od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi,

11. Odcinek 10 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - w Parku nad Wartą

Budowa Wartostrady na odcinku od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi - zadanie zrealizowano w czerwcu 2017 r.

Budowa Wartostrady na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - zadanie realizowane, planowane zakończenie robót luty/marzec 2018 r.

Zakończenie całej inwestycji - wraz z budową oświetlenia i monitoringu - planowane jest w 2021 r.

Koordynacja Inwestycji - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania.