W dniu 29 września 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00.

Całkowita wartość projektu: 28.009.018,78 zł
Wydatki kwalifikowalne: 24.264.014,39 zł
Dofinansowanie (75,75%): 20.624.412,19 zł
Okres realizacji: 2015-2022

"Wartostrada" to droga pieszo-rowerowa w dolinie rzeki Warty. Biegnie przez tereny zalewowe łącząc się z układem ścieżek komunikacji poprzecznej. Budowie drogi towarzyszy budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, stojaków rowerowych, ławek, systemu monitoringu miejskiego i oznakowania. Inwestycja zrealizowana została na obu brzegach Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

Wartostrada pełni funkcję alternatywnego systemu transportu komunikacji rowerowej, jako uzupełnienie dla publicznego systemu transportu i alternatywa dla komunikacji samochodowej. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków w zakresie infrastruktury rowerowej i potrzeb integracji systemu komunikacji rowerowej na poziomie metropolitalnym.

Projekt, finansowany w większej części ze środków europejskich, zrealizowany został w ramach projektu P1 ZIT węzłów integracji. Drogi rowerowe są zlokalizowane w sąsiedztwie kluczowych węzłów komunikacyjnych transportu publicznego Miasta Poznania znajdujących się między innymi przy Rondzie Śródka i Rondzie Rataje.

Wszystkie roboty budowlane w projekcie „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej” zostały zrealizowane.

Wartostrada zlokalizowana jest po obu brzegach rzeki Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy. Budowę można podzielić na następujące odcinki:

 • odcinek 1 – wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi (zakres: budowa ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury) wraz z remontem nawierzchni ścieżki do ul. Droga Dębińska i przebudową odcinka przy Skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,
 • odcinek 2 – od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu św. Rocha (zakres: przebudowa nawierzchni ścieżki w Parku im. Tadeusza Mazowieckiego, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),
 • odcinek 3 – od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria (zakres: montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury, montaż licznika rowerowego),
 • odcinek 3A – od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),
 • odcinek 4 – od ul. Czartoria do Mostu Chrobrego (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),
 • odcinek na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego (zakres: budowa nawierzchni ścieżki wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym),
 • odcinek 5 – równolegle od ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej (zakres: montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),
 • odcinek 6 – od rzeki Głównej do rzeki Cybiny (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),
 • odcinek 7 – alternatywny przebieg Wartostrady przy Bramie Poznania ICHOT (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),
 • odcinek 9 – od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),
 • odcinek 10 – od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - w Parku nad Wartą (zakres: remont nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury, montaż licznika rowerowego).

 

Koordynacja inwestycji – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania (poprzez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (w zakresie budowy nawierzchni ścieżki na odcinku 6 Wartostrady).