- Aktualnie na tym odcinku ul. Morasko nie ma wydzielonego chodnika. Planowana inwestycja przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu i funkcjonalność obecnego układu komunikacyjnego. Oprócz budowy chodnika, zadanie obejmuje również poprawę istniejących platform przystankowych, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową i oświetlenie – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowy chodnik będzie miał prawie 800 metrów długości, a szerokości - w zależności od ukształtowania i zagospodarowania terenu - od 2 do 3 metrów. Wykonany zostanie z betonowych płyt chodnikowych. Planowany chodnik swój początek będzie miał na wysokości ul. Szklarniowej. Wybudowany zostanie po stronie wschodniej ulicy i stanowić będzie kontynuację wcześniej wykonanego już istniejącego chodnika biegnącego w kierunku północnym. Dalej, od istniejącego przejścia dla pieszych, chodnik zaprojektowano po stronie zachodniej ulicy. W rejonie przystanku autobusowego Deszczowa pojawi się także nowe przejście dla pieszych, co pozwoli zachować spójność nowych i istniejących ciągów. Z kolei przejście przy ul. Szklarniowej będzie przesunięte o ok. 40 metrów w kierunku południowym, co poprawi komunikację i bezpieczeństwo osób poruszających się między dwoma przystankami autobusowymi po prawej i lewej stronie ulicy.  

komunikacyjne będą dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego na wysokości przejść dla pieszych zaprojektowano obniżony krawężnik oraz zaplanowano maty guzikowe koloru żółtego, które ułatwią poruszanie się osobom mającym problemy ze wzrokiem. Na wysokości przystanków komunikacji miejskiej wybudowane zostaną platformy wyniesione względem krawędzi jezdni, co ułatwi wsiadanie do autobusów.

W ramach zadania utwardzone będą zjazdy do przyległych posesji. Zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej, a ich szerokość będzie dostosowana do istniejących bram. Ulica Morasko na odcinku objętym inwestycją zyska także nową kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z projektowanego chodnika oraz jezdni. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego oświetlenia.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym mogą składać oferty do 29 kwietnia. Wyłoniony wykonawca na wykonanie zaplanowanych prac będzie miał 300 dni od podpisania umowy.  

PIM