Wakacyjny remont objął odcinek ulicy pomiędzy ul. Omańkowskiej a skrzyżowaniem z ul. Lutycką. Stara, zniszczona nawierzchnia została sfrezowana, a na jej miejsce ułożona nowa.

Zasadnicze prace związane z układaniem nawierzchni już się zakończyły. Ulica jest dostępna dla kierowców w obu kierunkach. Do wykonania zostały jeszcze prace wykończeniowe, takie jak regulacja wysokości studni kanalizacyjnych czy malowanie oznakowania poziomego. Ich realizacja będzie powodować jedynie miejscowe wygrodzenia.

Całość prac powinna się zakończyć wraz z końcem wakacji.