Poprawa działania sygnalizacji świetlnej z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących jest sukcesywnie wdrażana przez Zarząd Dróg Miejskich. Sygnalizatory świetlne przy przejściach dla pieszych wyposażane są w dodatkowe urządzenia pozwalające na bezpieczniejsze i łatwiejsze pokonanie jezdni.

Na sygnalizację akustyczną, bo o niej mowa, składają się przede wszystkim głośniki emitujące dźwięk naprowadzający osobę niewidomą na sygnalizator. Ich głośność jest automatycznie dostosowywana do natężenia dźwięków otoczenia. Drugim elementem są przyciski o dodatkowych funkcjach. W momencie dotknięcia przycisku pieszy jest o tym informowany pojedynczym dźwiękiem, a po zapaleniu się zielonego światła przycisk zaczyna wibrować. Z boku urządzenia umieszczone zostały trójwymiarowe piktogramy prezentujące topografię przejścia dla pieszych. Dzięki nim osoba z dysfunkcją wzroku dowie się ile pasów jezdni ma do pokonania, czy po środku znajduje się wyspa, a jeżeli tak to czy jest na niej kolejny sygnalizator z przyciskiem. Piktogramy informują również z której strony na przejście wjeżdżają samochody.

Lokalizacja sygnalizatorów, na których montowane są sygnalizatory akustyczne jest konsultowana z działającymi w Poznaniu związkami zrzeszającymi osoby niewidome i z niepełnosprawnościami oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. osób z niepełnosprawnościami. Z takiej sygnalizacji można korzystać między innymi na skrzyżowaniach ul. Murawa i Słowiańskiej, Garbary i Estkowskiego czy też Pułaskiego i al. Wielkopolskiej.

Urządzenia akustyczne działają w Poznaniu w godzinach od 7 do 20.

Czytaj więcej