• kombatantom Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
    Przy zakupie konieczne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz okazanie legitymacji związku uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca '56 r.
    Zakup jest mozliwy na okres od 6 do 12 miesięcy.  

Szczegóły dotyczące uzyskania identyfikatora