*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Kontakt

Wydział Parkowania
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Pułaskiego 9
60-607 Poznań
tel/fax.:+48 61 851 50 70
email: zdmwp@zdm.poznan.pl
Wydział czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Numery kont

Numer rachunku
tytuł płatności
42 1020 4027 0000 1902 1262 7081 WADIA, KAUCJE , ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT
39 1020 4027 0000 1502 1262 7040 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, REKLAMY, UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, SZKODY
40 1020 4027 0000 1002 1262 7073 OPŁATY ZA STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA

Call Center pod numerem +48 61 646 33 44 przyjmuje zgłoszenia awarii parkomatów działających w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) oraz informuje o podstawowych zasadach korzystania ze strefy.
Dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie informacji możliwe jest w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania, czyli w od poniedziałku do piatku od 7.30 do 18.00Dowiedz się więcej