• Biuro podawcze:

przy ul. Wilczak 17 jest zamknięte do odwołania. Przed wejściem do biura została umieszczona skrzynka podawcza, do której można składać pisma. Nie są jednak wydawane potwierdzenia przyjęcia złożonych dokumentów. Pisma można składać w godz. 7.00-15.00.

Zachęcamy, aby korespondencję przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną – poprzez e-mail zdm@zdm.poznan.pl, lub platformę ePUAP.

Formularze wniosków są dostępne na stronie www.zdm.poznan.pl w zakładce Załatw sprawę.

Kontakt telefoniczny z pracownikami: poprzez centralę tel. 61 64 77 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00) lub bezpośrednie numery do pracowników: SPIS TELEFONÓW

Ponadto informujemy, że:

  • pracownicy merytoryczni nie spotykają się z klientami do odwołania. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail zdm@zdm.poznan.pl, lub telefonicznie z pracownikami merytorycznymi- DANE KONTAKTOWE, albo poprzez centralę tel. 61 64 77 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00).
  • kasa w siedzibie ZDM jest zamknięta do odwołania. Przelewy należy dokonywać elektronicznie. Numery kont dostępne są na stronie internetowej w zakładce Kontakt – Numery kont bankowych.
  • kasy Strefy Płatnego Parkowania są czynne od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki od 8.00 do 18.00.

 

  • Zamówienia publiczne - dotyczy składania ofert w przetargach:

W przypadku składania ofert w formie papierowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 tys. euro, konieczny jest kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zamówień Publicznych po przybyciu do siedziby Zarządu, przed upływem terminu składania ofert. W celu przyjęcia oferty i potwierdzenia terminu jej wpływu prosimy o kontakt pod numerami tel. 61 64 77 278,  61 64 77 279, 61 64 77 303, 61 64 77 222 lub 61 62 86 594.

Zachęcamy również do rezygnacji z uczestnictwa w publicznych sesjach otwarcia ofert. Pełna informacja z otwarcia ofert jest każdorazowo publikowana na stronie internetowej Zarządu w zakładce Zamówienia Publiczne – Zamówienia powyżej 30 tys. euro.