Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Bosej będzie pierwszą w Poznaniu, przy której zostaną zastosowane nowe rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo uczniów w drodze do i z placówki. Ich wprowadzenie zostało poprzedzone pracą zespołu składającego się z przedstawicieli policji, straży miejskiej, Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich.

Prace nad zmianami w organizacji ruchu zostały rozpoczęte wizjami lokalnymi na miejscu, analizą raportów policji i straży miejskiej oraz ankiety wypełnionej przez szkołę przy udziale rodziców. Ankietę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu przy szkole m.in. prędkości, parkowania czy dróg dojścia opracował Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta.

Wynikiem tych analiz było opracowanie projektu organizacji ruchu i przygotowanie wdrażanych obecnie rozwiązań, które mają przede wszystkim doprowadzić do zmniejszenie ryzyka kolizji, a w efekcie umożliwi dzieciom sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się.

Można to osiągnąć poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, prędkości pojazdów oraz zwiększenia wolnej przestrzeni przy wejściu do placówki, tak by zaparkowane  samochody nie zasłaniały dzieciom i nadjeżdżającym kierowcom widoku przy przejściach.

W ramach zaprojektowanych i zatwierdzonych rozwiązań przy SP nr 10 zostanie wprowadzone nowe oznakowanie dedykowane rodzicom, którzy podwożą pociechy do placówki. Będzie ono wskazywało miejsce gdzie można zatrzymać pojazd, by wysadzić ucznia w okolicy wejścia i ruszyć dalej bez potrzeby dłuższego postoju i blokowania chodników („Wysadź i jedź”). Uwolniony w ten sposób chodnik przy szkole zapewni dzieciom wygodne i bezpieczne dojście. Ponadto ulica zostanie włączona w strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h i będzie jednokierunkowa (z wjazdem od strony ul. Dmowskiego) wraz z kontrapasem rowerowym.

Zmiany w rejonie szkoły będą obowiązywały od poniedziałki 10 grudnia.