Celem zmian była poprawa przestrzeni, po której poruszają się piesi i dodanie zieleni na ulicy przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów. Zmiana sposobu parkowania z ukośnego na równoległy uwolniła chodniki od parkujących aut i zapewniła pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczył również chodniki przed zniszczeniem przez parkujące na nim pojazdy. Wcześniej po stronie północnej miejsca postojowe były w całości wyznaczone na chodniku. Miał on w wielu miejscach mniej niż 1,5 m, co powodowało, że piesi mieli problemy z poruszaniem się.

- Przebudowa ulicy Jackowskiego to bardzo ważna inwestycja, pokazująca priorytety miasta - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Zmierzamy do tego, by chodniki oddawać pieszym, by poznaniacy i poznanianki mogli bezpiecznie spacerować po nich z wózkami dziecięcymi, a nie przepychać się między samochodami. Mieszkańcy ulicy dostali nie tylko nową nawierzchnię, ale - co ważne - kilkanaście nowych drzew. Chcemy, by w podobny sposób zmieniały się także inne ulice śródmiejskie.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch, prędkość pojazdów została ograniczona do 30 km/h. Wyniesiono skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz wprowadzono kontraruch rowerowy. Ulica zyskała nową zieleń. Po północnej stronie powstały zwarte pasy zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Posadzonych zostało 17 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2000 bylin. Dla bezpieczeństwa nową zieleń posadzono po upałach panujących na początku lata. Nie zabrakło również ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci. W ramach inwestycji wykonano także prace związane z sieciami podziemnymi i zamontowano nowe oświetlenie.

- To świetny przykład, jak realizować inwestycje zgodnie z harmonogramem, mieszcząc się w założonym budżecie i w ścisłej współpracy nie tylko z wykonawcą, ale przede wszystkim z radnymi osiedlowymi i mieszkańcami dzielnicy - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki PIM. 

Po przebudowie kierowcy mają do dyspozycji prawie 100 miejsc postojowych. Na etapie prac projektowych przeanalizowano możliwość pozostawienia parkowania ukośnego po stronie południowej ul. Jackowskiego. Z uwagi na istniejący pas drogowy takie rozwiązanie wiązałoby się jednak z koniecznością likwidacji chodnika po stronie południowej lub usunięciem wszystkich drzew po stronie północnej.  

Podjęto starania, aby ułatwić mieszkańcom parkowanie pojazdów. Już w 2016 roku, na wniosek Rady Osiedla Jeżyce, przesunięto granicę sektora 7 strefy płatnego parkowania tak, aby obejmował on także ul. Zwierzyniecką z sektora 6. Dzięki tej zmianie mieszkańcy ul. Jackowskiego, w ramach posiadanych identyfikatorów mieszkańca, mogą również parkować na sąsiedniej ul. Zwierzynieckiej.  

Wiosną tego roku wyznaczonych zostało dodatkowo 10 nowych miejsc postojowych po północnej stronie ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Polnej do ul. Gorczyczewskiego (na wysokości posesje nr 45).

- Przebudowa ul. Jackowskiego to kolejna inwestycja przeprowadzona dzięki mechanizmowi, jaki kilka lat temu wprowadziła rada miasta - podkreślał Łukasz Mikuła, radny miejski. - Polega on na tym, że część dochodów ze strefy płatnego parkowania przeznaczana jest na odnowę ulic w śródmieściu. Wierzę, że ten trend się utrzyma i zostanie rozszerzony na Łazarz i Wildę, bo sami mieszkańcy podkreślają, że takie zmiany na ulicy są właśnie tym, czego oczekują.

Projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego - Polna został przygotowany i opracowany na zlecenie ZDM. Propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla.

RB/AW-UMP