Nasadzenia zieleni na przebudowanych ulicach zaplanowano na okres, w którym warunki pogodowe bardziej sprzyjają przyjmowaniu się roślin. Ze względu na niekorzystne warunki świetlne pojawią się na nich głównie gatunki znoszące zacienienie, a w miejscach o większym nasłonecznieniu wprowadzone zostaną gatunki o barwnym ulistnieniu. Sadzone są m.in. klony pospolite, ambrowiec amerykański, berberys Thunberga oraz tawuły japońskie.

Po przebudowie chodniki, jezdnia i miejsca parkingowe na ulicach Taczaka i Garncarskiej wyłożone są nową, kamienną nawierzchnią. Obie ulice są oświetlone i wyposażone w kamery monitoringu.

Stworzona została przestrzeń o uspokojonym ruchu, na której piesi mogą poruszać się całą szerokością ulicy i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Jest to dostępna dla wszystkich uczestników ruchu - pieszych, rowerzystów, kierowców - tzw. strefa zamieszkania, w której obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wyposażona została ona w elementy małej architektury:  ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. W planach jest także montaż na jej terenie stacji roweru miejskiego.

PIM