Od 10 do 31 sierpnia, w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnej, wygradzane będą pojedyncze skrajne pasy ul. Przybyszewskiego w kierunku ul. Bukowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Rokietnicką oraz prawy pas ul. Rokietnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Przybyszewskiego. Następnie, w celu wykonania poziomego oznakowania buspasa, wygrodzony zostanie prawy pas ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Bukowskiej.

Prace w ul. Przybyszewskiego mają odbywać się poza godzinami szczytów komunikacyjnych (godz. 6-10 i 13-18). Utrzymana zostanie możliwość skrętu w prawo w ul. Rokietnicką oraz możliwość zjazdu na stację benzynową.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.