efekcie robót prowadzonych na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej poprawi się funkcjonalność układu komunikacyjnego w tym rejonie i bezpieczeństwo ruchu.

- Rozpoczęte pod koniec listopada prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zakończył już budowę kanału technologicznego, przystąpił do wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni chodnika oraz miejsc postojowych – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W zakres inwestycji, oprócz przebudowy chodnika na ul. Królowej Jadwigi, wchodzą także nasadzenia 15 wiązów, lilaków i irg szwedzkich oraz założenie trawników. Termin pojawienia się nowej zieleni będzie uzależniony od warunków atmosferycznych. Na przebudowanym odcinku chodnika zamontowane zostaną też kosze na śmieci i ławki.