Zakończyły się roboty instalacyjne, trwa budowa jezdni, chodników i miejsc postojowych.
- Po zakończeniu na tym odcinku prac związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, prowadzonych przez spółkę Aquanet, wykonawca przystąpił do przebudowy ulicy. Powstała już nowa kanalizacja deszczowa. Prace związane z budową nowej jezdni są mocno zaawansowane. Rozpoczyna się układanie krawężników i oporników – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przed przebudową nawierzchnia jezdni z płyt betonowych była w złym stanie technicznym. Chodniki po obu stronach ulicy wykorzystywane były jako miejsca postojowe, brakowało kanalizacji deszczowej. W efekcie prowadzonych prac jezdnia na odcinku od skrętu w lewo na wysokości szpitala do ul. Osiedle Przemysława otrzyma bitumiczną nawierzchnię. Z kostki betonowej zbudowane zostaną miejsca postojowe i zjazdy, a chodniki będą przebudowane. Ul. Żelazna zyska również oświetlenie drogowe.

Zakończenie prac przewidziano na III kwartał br.