- Zanim jezdnię pokryje asfaltowa nawierzchnia i po obu jej stronach powstaną chodniki, wykonawca prowadzi prace związane z nowym system odprowadzenia wód deszczowych wraz z elementami kanalizacji deszczowej i nowym kanałem technologicznym. Zakończenie prac prowadzonych od początku grudnia ubiegłego roku przewidziano na wiosnę tego roku – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zmodernizowana ul. Rozwadowska będzie funkcjonować jako strefa z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, co  sprawi, że korzystanie z niej będzie bardziej bezpieczne. W ramach inwestycji powstaną również zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne, a z kostki betonowej zbudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Tyczyńską.

PIM