Po przeprowadzeniu obserwacji ruchu na istniejących buspasach oraz zebraniu opinii jednostek miejskich i policji Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził projekty stałej organizacji ruchu dla BUS-pasów, na których dopuszczone będą także inne grupy pojazdów.

W ramach standaryzacji ustalono, iż po wszystkich BUS-pasach z dodatkowym napisem DOP mogą poruszać się także taksówki, autobusy, służby miejskie (w tym m.in. straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe), pojazdy elektryczne oraz motocykle i motorowery. Wyjątek stanowi BUS-pas na ul. Garbary, gdzie już obecnie - m.in. ze względu na bliskość szpitala - obowiązuje zakaz ruchu motocykli.

 

Oznakowanie BUS-pasa z dopuszczonym ruchem innych pojazdów

 

Z kolei na buspasach w ciągu ulic Kościelnej, Mostowej, Garbary i Opolskiej oraz na odcinku buspasa w ul. Bukowskiej między ul. Szylinga i ul. Gajową dopuszcza się istniejący także do tej pory ruch rowerowy.

Należy podkreślić, że sam napis BUS dotyczy wyłącznie autobusów komunikacji publicznej, dlatego w przypadku torowisk z napisem BUS (np. ul. Grunwaldzka pomiędzy Roosevelta i Szylinga oraz Dąbrowskiego pomiędzy Szpitalną a Przybyszewskiego) wspólnie z tramwajami mogą poruszać wyłącznie autobusy komunikacji publicznej.

Ponadto w przestrzeni miejskiej istnieje kilkadziesiąt śluz autobusowych i pasów dojazdowych do przystanków autobusowych. Te miejsca także wyposażono jedynie w oznakowanie BUS, zatem służą one wyłącznie autobusom komunikacji publicznej.

Oznakowanie śluzy autobusowej

 

Jednocześnie informujemy, że w celu usprawnienia przejazdu i bezpieczeństwa w ramach prowadzonych prac standaryzacyjnych wyznaczony zostanie nowy BUS-pas na ul. Szelągowskiej, który rozpocznie się za przystankiem zlokalizowanym przy skrzyżowaniu z ul. Winogrady. BUS-pas na ul. Szelągowskiej będzie wyznaczony na prawym pasie ruchu w kierunku ul. Garbary na długości ok 450 m - do ostatnich zabudowań zlokalizowanych po zachodniej stronie ulicy.

Stosowne oznakowanie zacznie pojawiać się na poznańskich ulicach latem tego roku.