Naprawy nawierzchni przewidziane są także na ul. Szczepankowo, ul. Sycowskiej, ul. Obrzyca, ul. Niedziałkowskiego i ul. Roboczej.

Na ul. Dąbrowskiego (w pobliżu ul. Santockiej) wymieniane będą bariery sprężyste.