Wraz z początkiem przyszłego tygodnia rozpocznie się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu i sposobie parkowania na ul. Niegolewskich na odcinku od ul. Jarochowskiego do ul. Głogowskiej. Równocześnie ruszą roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu do nasadzeń zieleni.

Na ul. Niegolewskich utrzymany zostanie dotychczasowy jeden kierunek ruchu od ul. Jarochowskiego w stronę ul. Głogowskiej. Zmieni się natomiast sposób parkowania. Postój będzie możliwy na miejscach skośnych po północnej stronie ulicy i równoległych po stronie południowej. Wyznaczonych zostanie 5 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zachowany będzie istniejący w tym miejscu kontraruch rowerowy. Skrzyżowanie ul. Niegolewskich z ul. Bogusławskiego stanie się równorzędne. Ulica Niegolewskich objęta będzie też strefą ograniczenia prędkości „Tempo 30”.

Równocześnie z wykonawcami oznakowania na ul. Niegolewskich pojawi się ekipa zieleniarska, która zajmie się pracami brukarskimi i przygotowaniem gruntu do wiosennych nasadzeń zieleni. Docelowo w tym miejscu pojawi się 460 nowych krzewów.

Prace na ulicy Niegolewskich rozpoczną się 14 grudnia i powinny potrwać do 10 dni. Należy jednak podkreślić, że kluczowy wpływ na termin rozpoczęcia i zakończenia prac będzie miała pogoda – opady deszczu lub śniegu uniemożliwiają wykonanie oznakowania poziomego, nawet jeżeli wystąpiły dzień wcześniej i nawierzchnia jest jeszcze mokra.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Niegolewskich obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Ponadto każdorazowo za wycieraczki aut parkujących w rejonie planowanych prac trafiają ulotki informujące o konieczności przeparkowania pojazdu. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 500 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.
Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Opłaty za postój zaczną być pobierane dopiero po uruchomieniu SPP na Łazarzu, które jest planowane na 1 lutego 2021 roku.

Projekty organizacji ruchu dla pozostałych ulic Wildy i Łazarza, które objęte będą SPP są dostępne tutaj.

Harmonogram prac na kolejnych ulicach jest dostępny na stronie www.zdm.poznan.pl w zakładce Wdrażanie Strefy Płatnego Parkowania Wilda i Łazarz.