Prace ruszą na początku przyszłego tygodnia. Pierwsze przygotowania do robót planowane są już na poniedziałek 20 lipca, dlatego prosimy kierowców o przeparkowanie pojazdów na odcinku objętym przebudową.

- Rozpoczynamy metamorfozę kolejnej ulicy w centrum Poznania. Wygodniejsza i bezpieczniejsza ul. Kwiatowa będzie do dyspozycji mieszkańców już wczesną jesienią, bo zakładany czas trwania prac budowlanych to około dwa miesiące – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Od 20 lipca na ul. Kwiatowej, między ul. Półwiejską a Rybaki, nie będzie można parkować. Odcinek ten zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Zachowany zostanie dojazd do bram dla mieszkańców, wykonawca zapewni także dojście do kamienic. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót.

Pierwsze prace to m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i chodników. Aktualnie nawierzchnia ul. Kwiatowej jest w złym stanie technicznym i wymaga wzmocnienia konstrukcji. Po przebudowie, podobnie jak sąsiednia ul. Półwiejska, ul. Kwiatowa będzie deptakiem. Jezdnia i chodniki uzyskają nawierzchnię z kostki granitowej. Wybudowany zostanie kanał technologiczny i dojazdy do posesji. W planach jest także nowe oświetlenie. Nasadzenia zieleni planowane są na pierwszą połowę listopada, bo pora ta lepiej sprzyja przyjmowaniu się roślin niż miesiące letnie.

Inwestycja jest kolejnym elementem prac związanych z rewitalizacją centrum Poznania. W celu uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa, na ul. Kwiatowej zostanie wprowadzona tzw. strefa zamieszkania i ruch jednokierunkowy od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki.

PIM