W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty związane z pogłębieniem sieci gazowej. Zaplanowane są na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Puckiej oraz na skrzyżowaniu. Ruch na tym odcinku zostanie zachowany, a miejsca, w których będą realizowane prace, będą wygradzane.

W kolejnym etapie, który rozpocznie się kilka dni później, całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów kołowych zostanie odcinek ul. Elbląskiej od ul. Gniewskiej do ul. Puckiej. Rozpoczną się tam prace rozbiórkowe. Na czas prowadzenia robót przewidziano objazdy przebiegające ulicami: Gniewską, Fromborską, Pucką, Polanowską i Tczewską.

Piesi na przebudowywanym odcinku będą mogli poruszać się początkowo poza obszarem budowy – pasem, na którym powstanie chodnik lub terenami zielonymi, a po zakończeniu budowy jezdni i rozpoczęciu budowy chodnika ruch pieszy przeniesiony zostanie na nową jezdnię.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Do końca roku ul. Elbląska, na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej, stanie się bezpieczną drogą osiedlową z nawierzchnią z kostki betonowej. W ramach tej inwestycji powstaną też chodniki, skrzyżowania oraz zjazdy do posesji.

PIM