Jak informuje Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, poprzedza ona roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, które -  w celu minimalizacji utrudnień - prowadzone będą w tym samym czasie również przez gestorów sieci gazowej i ciepłowniczej.

Po przebudowie, która będzie kosztowała niemal 8 mln zł, ulice Taczaka i Garncarska  będą tzw. „strefą zamieszkania”. Wjazd do strefy i wyjazd z niej odbywać się będą poprzez wyniesione przejazdy z ulic Kościuszki, Ratajczaka i Święty Marcin.

Efektem prac modernizacyjnych będą m.in. uspokojenie ruchu i eliminacja barier architektonicznych. Pojawi się więcej zieleni. Poprzez zaplanowanie miejsc parkingowych zagwarantowana zostanie możliwość sprawnej obsługi lokali usługowych działających na odnowionych ulicach.

Przypominamy, że od 6 maja ul. Taczaka i Garncarska są zamknięte dla ruchu publicznego. W porozumieniu z kierownictwem budowy możliwy jest jedynie dojazd do posesji dla mieszkańców (jednak bez możliwości parkowania w pasie drogowym), dojazd do parkingów w podwórzach oraz dostawy do lokali usługowych.

Przepraszamy za niedogodności związane z prowadzeniem inwestycji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.