Ulica Warszawska to jedna z najważniejszych dróg wjazdowych i wyjazdowych z miasta. W godzinach szczytu korzysta z niej około 4 tys. pojazdów. To jednocześnie jedna z najdłuższych ulic Poznania. Z uwagi na długość ulicy, ale także możliwości finansowe Miasta i minimalizację utrudnień komunikacyjnych, remont został podzielony na etapy. Pierwszy został przeprowadzony w ubiegłym roku na odcinku od ulicy Mogileńskiej do wiaduktu Antoninek. Zniszczona nawierzchnia została sfrezowana, następnie wzmocniono konstrukcję jezdni, ułożono nowe warstwy wiążącą i ścieralną. Wymieniono także krawężniki, obrzeża jezdni i bariery ochronne w pasie rozdziału.

Podobny zakres robót został przewidziany w drugim etapie remontu. Tym razem zostanie wyremontowana zniszczona jezdnia na odcinku od wiaduktu Antoninek do rejonu ulicy Sośnickiej, w obu kierunkach.

Prace budowlane rozpoczną się w poniedziałek, 29 czerwca i będą prowadzone pod ruchem, a poszczególne fragmenty jezdni będą wygradzane na czas remontu. Będzie tu obowiązywać ograniczenie prędkości.

W pierwszej kolejności drogowcy wyremontują lewe (tzw. szybkie) pasy obu jezdni na odcinku po około 800 metrów w każdą stronę. Kierowcy będą mogli korzystać z pasów prawych, po których będą mogli jechać z maksymalną prędkością 40 i 50 km/h. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna przy ul. Smołdzinowskiej (przy fabryce Volkswagen Poznań). Autobusy komunikacji publicznej będą kursowały bez zmian.

Zakończenie prac związanych z remontem lewych pasów ul. Warszawskiej zaplanowano na połowę lipca. Następnie remontowane będą prawe pasy, a zakończenie całości prac planowane jest do końca sierpnia.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Miejskim Inżynierem Ruchu oraz Zarządem Transportu Miejskiego.