Prace na ul. Kwiatowej, będące kolejnym etapem rewitalizacji centrum Poznania, rozpoczęły się w drugiej połowie lipca. Wybudowano nowy kanał technologiczny, jezdnia i chodniki uzyskały nawierzchnię z kostki granitowej, powstały nowe dojazdy do posesji oraz nowe oświetlenie.

- Przeprowadzono już odbiór techniczny wykonanych prac, zdjęto ogrodzenia i przebudowaną ulicę w pełni udostępniono mieszkańcom oraz osobom prowadzącym w jej rejonie działalność gospodarczą.  W pierwszej połowie listopada, gdy warunki pogodowe są bardziej sprzyjające, czekają nas jeszcze nasadzenia zieleni. Miejsca, w których pojawią się rośliny, są już przygotowane i zostały do tego czasu zabezpieczone przed rozjeżdżaniem przez samochody – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W celu uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa, na ul. Kwiatowej, na którą wjazd możliwy jest wyłącznie od strony ul. Półwiejskiej,  została wprowadzona tzw. strefa zamieszkania. Zaprojektowana zieleń nie utrudni dostaw czy też ruchu pojazdów ratunkowych, ale wymusi znacznie wolniejsze przejazdy.

Mieszkańcy ul. Kwiatowej oraz sąsiedniej Półwiejskiej mogą korzystać z obowiązujących godzin dla dostaw (od 8.00 do 10.00), aby w razie potrzeby, bez dodatkowych formalności, podjechać pod dom. Ci, którzy parkują pojazdy poza pasem drogowym - np. na podwórku - mogą wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich o warunki wjazdu, by dojechać do swojej posesji o każdej godzinie. Dla pozostałych kierowców ten odcinek ul. Kwiatowej jest niedostępny. Nie ma tam również możliwości parkowania samochodów.