Skwer Eki z Małeki to miejsce dobrze znane na Łazarzu. Przez długi czas zaniedbany i pozbawiony infrastruktury służącej mieszkańcom, od 2015 roku zaczął przechodzić stopniową metamorfozę. Najpierw, dzięki inicjatywie osób skupionych wokół Otwartej Strefy Kultury, teren został uporządkowany. Jego fragment wybrukowano, posadzone zostały rośliny. W 2015 roku odbył się tam również pierwszy Sąsiedzki Sylwester. W kolejnych latach skwer stał się miejscem wielu wydarzeń organizowanych przez zaangażowanych mieszkańców, często przy wsparciu Rady Osiedla Św. Łazarz, władz Miasta Poznania i innych partnerów.

Inicjatywa mieszkańców Łazarza znalazła swój ciąg dalszy we wrześniu 2019 roku, kiedy na skwerze zorganizowano Parking Day. Wydarzenie, odbywające się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, otwierało proces konsultacji społecznych, które miały pomóc wyznaczyć kierunek dalszych zmian w tym miejscu. Jezdnie ulic otaczających ten teren zostały zamknięte dla ruchu, a przestrzeń pomiędzy kamienicami w całości przeznaczono na organizację warsztatów, zabaw dla dzieci i wystawy. Pojawiły się stoiska gastronomiczne i stoliki, a całe wydarzenie zwieńczył koncert. Tego jednego dnia uczestnicy Parking Day zobaczyli, jak mógłby wyglądać skwer w przyszłości i co mogłoby się na nim dziać.

- Historia skweru Eki z Małeki zyskuje właśnie nowy rozdział. Po wieloetapowych konsultacjach społecznych, które przeprowadziliśmy w 2019 i 2020 roku, powstała koncepcja zmian w tym miejscu. Teraz na jej podstawie tworzony jest szczegółowy projekt. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą. Co ważne, od samego początku w proces projektowania zaangażowani byli mieszkańcy Łazarza i osiedlowi radni – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Projekt zmian będzie obejmować kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni, nasadzenia zieleni i montaż małej architektury wraz z oświetleniem i infrastrukturą teletechniczną.

- Koncepcja zakłada urządzenie skweru jako jednej przestrzeni pomiędzy kamienicami przy ul. Łukaszewicza i tymi przy jezdni łączącej ulicę Graniczną i Małeckiego. Pojawią się tutaj drzewa i niska zieleń, miejsca do wypoczynku, przestrzeń dla ogródków gastronomicznych i organizacji wydarzeń. Koncepcja uwzględnia również możliwość instalacji monitoringu, co było jednym z najczęstszych postulatów mieszkańców – wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

W ramach obecnego zlecenia wykonawca będzie musiał uzyskać również wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Za przygotowanie projektu, podobnie jak w przypadku koncepcji, odpowiada poznańska pracownia Front_Architects. Prace nad dokumentacją powinny zakończyć się w grudniu 2022 roku. Przystąpienie do realizacji projektu w terenie mogłoby rozpocząć się w 2023 roku, po zapewnieniu środków finansowych na ten cel w budżecie Miasta Poznania.