Połamane meble, stare pralki, a nawet gruz i zdemontowane drzwi to widok, który powinien jednoznacznie kojarzyć się z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – czyli Gratowiskiem. Okazuje się jednak, że stanowi on również element krajobrazu wielu ulic. Mieszkańcy mają bowiem problem z zagospodarowaniem odpadów wystawkowych i często sięgają po najłatwiejsze rozwiązanie. Podpowiadamy:

Odpady wystawkowe odbierane są w ramach opłaty z nieruchomości zamieszkanych.

Wystawiamy:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, np. lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze, żelazka, telefony itd.
 • zużyte opony pochodzące od mieszkańców, tj. rowerowe, motorowe, motorowerowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.

Ważne! W ramach odpadów wystawkowych można również wystawiać skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową oraz sanitariaty.

Nie wystawiamy:

 • części samochodowych (zderzaków, kanap samochodowych, drzwi, reflektorów itp.)
 • gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych, części instalacji (np. rur, paneli podłogowych i ściennych, papy itp.)
 • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich, a także innych odpadów niebezpiecznych
 • baterii i akumulatorów
 • innych odpadów, które powinny znaleźć się w selektywnej zbiórce.

W sytuacji, gdy ktoś spóźni się z przekazaniem odpadów wystawkowych do odbioru i nie może przechować ich do dnia kolejnej zbiórki, powinien dostarczyć je do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli popularnego Gratowiska. Adresy i godziny pracy punktów są dostępne na stronie Wszystko o odpadach https://www.poznan.pl/odpady/

Kiedy i gdzie wystawić odpady wystawkowe?

Osoby posiadające odpady wystawkowe są zobowiązane do ich zgromadzenia bezpośrednio przed wyznaczonym terminem, najpóźniej do godz. 6:00 w dniu odbioru. Powinni również uprzątnąć pozostawione odpady, które nie podlegają zbiórce. Składowanie odpadów wielkogabarytowych w pasie drogowym poza terminem odbioru jest niezgodne z przepisami. Straż Miejska może ukarać za to właściciela nieruchomości mandatem do 500 zł.

Jest jeszcze jedna możliwość oddania odpadów zużytego sprzętu lub niebezpiecznych

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) – czyli Gratowóz to pojazd, który jest przystosowany do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych.

Do takiego pojazdu można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich,
 • świetlówki, żarówki,
 • termometry,
 • chemikalia, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Nie można oddać:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, np. odpady w dużych ilościach (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu - pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów innych niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Kursuje według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy, który będzie dostępny wkrótce. MPSZOK pojawi się w określonych miejscach w wyznaczone w harmonogramie soboty. Minimalny czas postoju w jednym miejscu to 20 minut.

MPSZOK przyjmuje odpady bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Informacje o rodzaju odpadów i sposobie odbioru znaleźć można na stronie Wszystko o odpadach https://www.poznan.pl/odpady/. Wkrótce zostanie tam również zamieszczony Harmonogram kursowania MPSZOK na 2022 rok.

ZDM, Gko