- Prace przebiegają bez zakłóceń. Za nami m.in. roboty ziemne i montaż krawężników po obu stronach jezdni. Rozpoczęło się już układanie nowej nawierzchni na chodnikach i zjazdach – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakończyły się prace przy budowie kanału teletechnicznego, kanału deszczowego oraz układanie kabli oświetleniowych. Ustawiane są również słupy, na których zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Dla bezpieczeństwa uczestników ruchu na budowanym odcinku powstaną dwa progi zwalniające.

Przed przebudową ul. Tarnobrzeska była częściowo drogą gruntową, a częściowo z utwardzoną, ale z nawierzchnią w złym stanie technicznym. Położony po jednej z jej stron chodnik z płyt betonowych był spękany i pokruszony, brakowało odwodnienia.

Prace budowlane zakończą się jeszcze w tym roku. W dalszym ciągu obowiązuje czasowa organizacja ruchu wprowadzona 30 lipca. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM