Kradzież zgłaszamy policji. Do tego dołączamy materiał z pobliskich kamer monitoringu. Widać na nich młodego mężczyznę, który w piątek tuż po godzinie 11 wyrywa i zabiera ze sobą pierwszy ze słupków.

Przypominamy, kradzież jest przestępstwem. Dodatkowo można karać również za kradzież lub niszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jednocześnie zaznaczamy, że samochody dostawcze dowożące towar i przejeżdżające przez przejście dla pieszych stwarzają ogromne zagrożenie dla pieszych. Dojazd jest możliwy od drugiej strony budynku. Dlatego słupki na tym przejściu będą nadal stały.

Przypominamy także, że parkowanie pojazdów o masie powyżej 2,5 tony na chodniku jest zabronione zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym. Dlatego zauważone przez nas przypadki np.: na monitoringu wraz z dokumentacją fotograficzną będą wysyłane Straży Miejskiej celem ukarania sprawcy.