ZDM przygotował pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym, skierowany do właścicieli barów, kawiarni i restauracji. Ma wspomóc przedsiębiorców i zachęcić ich do wznowienia usług, jak tylko rząd złagodzi obostrzenia sanitarne.

Pakiet zwiera następujące propozycje:

  • zmniejszenie opłat za wynajem powierzchni w pasie drogowym. Opłata zaproponowana przez Prezydenta Miasta Poznania to jeden grosz za metr kwadratowy do 30 czerwca i 50% obecnej stawki za następne miesiące tego sezonu. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta na najbliższej sesji 19 maja;
  • lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30). Restaurator zostanie zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;
  • ogródki „satelitarne” dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przez lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach np. na skwerach;
  • abolicja dla restauratorów, którzy otrzymali więcej niż dwa mandaty. Restauratorzy, którzy w sezonie 2019 otrzymali więcej niż dwa mandaty (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 158/2020/P z dnia 26 lutego 2020r. ze zm.) będą mogli wystawić ogródki gastronomiczne lub stoiska promocyjne w 2020 roku. Zgoda taka może jednak zostać cofnięta ze skutkiem natychmiastowym, jeśli restaurator ponownie zostanie ukarany mandatem za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych. 


Ten pakiet zasad zostanie przekazany do właścicieli barów, kawiarni i restauracji we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną tak, aby informacja trafiła do jak największej liczby przedsiębiorców. 

Zainteresowanych restauratorów prosimy o zapoznanie się z propozycjami i przesyłanie wniosków o opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki dotyczącą ogródka lub stoiska promocyjnego bez zbędnej zwłoki. Wnioski takie należy składać na adres: plastykmiejski@zdm.poznan.pl. Zarząd Dróg Miejskich przypomina jednocześnie, że nie ulegają zmianie wytyczne dotyczące estetyki ogródków gastronomicznych. W tym sezonie należy także szczególnie dbać o porządek w ogródkach i w ich najbliższym otoczeniu.

Nie zmieniają się również procedury uzyskiwania zgody na lokalizację ogródków i stoisk w pasie drogowym.  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://zdm.poznan.pl/pl/ogrodki-gastronomiczne-informacje lub kontaktując się z pracownikami ZDM:

  • w sprawie opinii Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki – tel. 61 62 86 571 lub 607 832 288 (w godz. 7.30-15.30);
  • w sprawie wydawanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego – tel. 61  62 86 596  (w godz. 12:00- 15:00).