Dziury w utwardzonej nawierzchni, brak chodnika, kurz latem, błoto i kałuże w czasie opadów oraz roztopów - tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądały ulice Dobrochny, Świętochny i Władymira na poznańskim Antoninku. Dziś wszystkie te ulice, o łącznej długości przekraczającej 430 metrów, pokryła betonowa kostka, wyposażono je w chodniki i miejsca postojowe, a kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe do cieku Szklarka.

Diametralna zmiana nastąpiła wskutek robót budowlanych, prowadzonych przez ostatnie pół roku. Inwestycja warta ok. 2,2 mln zł jest już po wszystkich niezbędnych odbiorach. Oprócz nawierzchni jezdni i chodników zbudowano liczący około pól kilometra odcinek kanalizacji deszczowej, zamontowano studnie i separator. Zagospodarowano również ok. 600 m kw. trawnika.

Budowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira skoordynowana była z prowadzonym w tym samym czasie remontem sieci gazowej prowadzonym przez PSG Oddział Poznań oraz z wymianą kanalizacji sanitarnej prowadzoną przez Aquanet.

PIM