Obniżanie krawężników to element wielu inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Ponadto każdego roku 100 tysięcy złotych jest przeznaczane tylko na ten cel.

Wysokie krawężniki to najczęściej spotykane bariery architektoniczne, szczególnie uciążliwe dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami. Pogarszają również bezpieczeństwo i wygodę poruszania się po mieście pieszym i rowerzystom. Dlatego też ZDM uwzględnia obniżanie poziomu krawężników przy remontach i przebudowach poznańskich ulic. Dotyczy to szczególnie prac, których zakres obejmuje przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe i zjazdy na posesje. Zgodnie z obowiązującymi Standardami dostępności dla miasta Poznania krawężniki na remontowanych lub nowo budowanych przejściach dla pieszych obniżane są do wysokości 2 cm w przypadku przejść o dużym natężeniu ruchu i 0 cm na spokojnych ulicach i na przejzdach rowerowych.

Oprócz korekt będących elementem większych inwestycji, krawężniki są obniżane również w ramach odrębnego zadania, na które każdego roku ZDM przeznacza 100 tysięcy złotych. W 2018 roku suma ta zostanie wydana na obniżenie wybranych krawężników na terenie Grunwaldu i Wildy. W przypadku pierwszej z dzielnic korekta obejmie skrzyżowanie ul. Brzask i Międzychodzkiej (sąsiadujące przejścia dla pieszych przez ul. Brzask i Międzychodzką oraz południowo – wschodni łuk pomiędzy obiema „zebrami”). Wykonanie tego zadania zaplanowano do końca października 2018 roku.

Natomiast na Wildzie krawężniki zostaną obniżone przy dwunastu przejściach dla pieszych, m. in. na ulicach Pamiątkowej, Dolnej i Górnej Wildzie, Spychalskiego, Sikorskiego.