Miejski Inżynier Ruchu informuje, że 26 maja rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni ul. Dolna Wilda, prowadzonego przez Zakład Robót Drogowych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Na ulicy Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do ul. Wspólnej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu w stronę wyjazdu z miasta, a ruch w rejonie prac odbywać się będzie jednym pasem (na przemian - prawym lub lewym).

Ulica Łęgi Dębińskie będzie ulicą bez wyjazdu w stronę ul. Dolna Wilda na czas prac w rejonie skrzyżowania obu ulic (wjazd i wyjazd od strony ul. Saperskiej).

Objazd zamkniętego kierunku ruchu w stronę centrum wytyczono ulicami: Piastowską, Droga Dębińska, ojca Żelazka i Dolna Wilda.

W rejonie prac utrzymany zostanie ruch ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż jezdni. Na odcinku ul. Dolna Wilda od autostrady do skrzyżowania z ul. Wspólną utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy pojazdów.

Zakończenie prac planowane jest na 11 czerwca br. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.