Prace trwały półtora miesiąca. W tym czasie, na części administrowanej przez Zarząd Dróg Miejskich, w miejsce zniszczonej nawierzchni chodnika i będących w złym stanie technicznym krawężników i oporników zostały ułożone nowe.

Obecnie piesi mogą poruszać się po równym chodniku. To właśnie wzdłuż ulicy Śremskiej prowadzi droga do przystanków autobusowych, szkół, przedszkola czy też terenów rekreacyjnych w rejonie osiedla Oświecenia.

Prace kosztowały 260 tysięcy złotych i były sfinansowane ze środków, którymi dysponuje Rada Osiedla Rataje.