Mimo trwających jeszcze prac wykończeniowych, wróciła na nie stała organizacja ruchu.

- Kończymy zasadnicze roboty budowlane i udostępniamy do użytkowania dwa przebudowywane odcinki: od ul. Ściegiennego do ul. Albańskiej oraz od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej. Obecnie rozpoczynają się na nich odbiory wykonanych prac – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakres inwestycji na ul. Kordeckiego obejmował nie tylko budowę nowej nawierzchni ulicy i zagospodarowanie zieleni, lecz również budowę  kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz nowego oświetlenia ulicznego.