- Na początku lipca Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisały przetarg na wykonawcę dwóch wiaduktów na północy Poznania. Złożone oferty przekraczały przewidziany budżet. Do zrealizowania całego zakresu tej inwestycji brakuje w budżecie 18 mln zł. Dlatego jako Radni Miasta Poznania, razem z radną Marią Lisiecką-Pawełczak, chceliśmy zwrócić się do prezydenta, żeby w zmianie budżetu, którą będziemy podejmowali na najbliższej sesji, uwzględnić tę potrzebę i zwiększyć kwoty na tę inwestycję. Dodatkowe 18 mln zł pozwoli rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i zrealizować budowę wiaduktów  - mówi Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.  

Te dodatkowe środki przełożą się na zapewnienie bezpieczeństwo komunikacyjnego mieszkańcom północy Poznania, a Strzeszyna przede wszystkim, dla których przejazdy kolejowe na linii łączącej Poznań z Piłą stanowiły istotną przeszkodę i utrudnienie w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły. 

- Powstanie wiaduktów wzdłuż ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej, to jedne z najważniejszych inwestycji dla Poznania, ale również dla Strzeszyna. Na pewno znajdziemy brakującą kwotę. Dzięki zwiększeniu budżetu tego projektu, wkrótce będzie mógł zostać rozstrzygnięty przetarg. Prace mogłyby się wówczas rozpocząć już w przyszłym roku i na pewno będą zrealizowane w terminie - zaznacza Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Dzięki zwiększenie budżetu Poznańskie Inwestycje Miejskie będą mogły dokończyć procedurę przetargową, a realizacja prac budowlanych przewidziana byłaby na lata 2024-2025. 

- Budowa dwóch wiaduktów jest strategiczna dla mieszkańców Strzeszyna. Poprawi to też komunikację między wschodem i zachodem naszego miasta. Składamy wniosek do prezydenta, ale też dziękujemy za determinację przy przebudowie strategicznych układów komunikacyjnych w Poznaniu, które wpływają nie tylko na komfort, ale przede wszystkich bezpieczeństwo mieszkańców - dodaje Maria Lisiecka-Pawełczak, miejska radna. 

Wiadukt, a nawet dwa

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się budową wiaduktu i tym samym likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lutyckiej. Nad torowiskiem powstanie także kładka pieszo-rowerowa, która zapewni bezpieczny i wygodny dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie. Zadaniem wykonawcy będzie również budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym podziemną. 

Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na długości od ul. Homera do ul. Szczawnickiej. Kierowcy bezkolizyjnie przejadą nie tylko nad torowiskiem, ale i nad ul. Podolańską, gdyż w ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek tej ulicy wzdłuż torów kolejowych, między ul. Szczawnicką a Lutycką. Z kolei ul. Szczawnicka przejdzie remont na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Podolańskiej, a skrzyżowanie z ul. Lutycką zyska sygnalizację świetlną. Ponadto pod wiaduktem, po obu stronach torów kolejowych i zarazem równolegle do nich, powstaną ciągi pieszo-rowerowe.

Inwestycja realizowana jest we współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. 

Zwiększenie środków pozwoli na budowę dwóch wiaduktów. W postępowaniu przetargowym podstawowym zakresem jest budowa wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej. Dokumentacja projektowa, jak i zakres inwestycji ujęty w pozyskanej decyzji ZRID obejmują również bezkolizyjny przejazd w ciągu ul. Golęcińskiej. W ogłoszonym przetargu ul. Golęcińska została ujęta tzw. prawem opcji. Oznacza to, że składając swoje oferty w przetargu oferenci wycenili budowę wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej jako zakresu podstawowego oraz - w prawie opcji - budowę wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej. 

UMP