Następnie ekipy Zakładu Robót Drogowych przeniosą się na ul. Hulewiczów. Kontynuowany jest remont nawierzchni na ul. Garbary.

Zaplanowane jest także czyszczenie wpustów na wiaduktach na ulicach: Słowiańskiej, Wyłom, Żegrze.