Zgodnie z zatwierdzonym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektem ograniczenia prędkości zostają wprowadzone pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Hetmańską, a ul. Gąsiorowskich. W przeciwnym kierunku od ul. Śniadeckich po ul. Chociszewskiego.

Obniżenie dopuszczalnej prędkości to kolejny element działań mających zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Głogowskiej. Już od stycznia sygnalizacje świetlne na śródmiejskim odcinku ulicy działają przez całą dobę.

Obecne zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa – szczególnie przed przejściami dla pieszych oraz w rejonie skrzyżowań, na których nie ma sygnalizacji świetlnej.

W zeszłym tygodniu lokalnym samorządowcom, radnym policji przedstawiliśmy analizy dotyczące możliwych docelowych zmian na ul. Głogowskiej. Na ich podstawie przygotowany zostanie projekt zmian, a wprowadzenie zostanie podzielonych na kilka etapów.