Najpierw wygrodzony zostanie prawy pas za skrzyżowaniem z ul. Smołdzinowską w kierunku centrum, a następnie lewy na wysokości skrzyżowania z ul. Świętowidzką. W rejonie prac wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości pojazdów. Czasowo utrudniony może być ruch pieszych po północnej stronie ulicy.

Prosimy o zachowanie ostrożności w okolicach prowadzonych prac.