Czas postoju jest potwierdzany zegarem parkingowym wydawanym przez ZDM i umieszczonym za przednią szybą pojazdu. Na zegarze parkingowym, wystawionym w pojeździe w miejscu widocznym dla kontrolera, kierowca zobowiązany jest wskazać czas rozpoczęcia parkowania. Szczegółowo funkcjonowanie kopert określa Uchwała nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020  roku.

Istniejące "koperty dla dostaw" przysługują podmiotom gospodarczym prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą, po wniesieniu zryczałtowanej opłaty. Firmy mogą wystąpić z wnioskiem do Wydziału Parkowania ZDM o wykupienie istniejącej koperty dla dostaw w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności na terenie Strefy Płatnego Parkowania na podstawie aktualnego dokumentu rejestrującego firmę lub na podstawie deklaracji NIP-2 lub NIP-8 lub w dowolnej lokalizacji na podstawie aktualnego dokumentu rejestrującego firmę.

Abonament na korzystanie z koperty na okres 6 miesięcy kosztuje 120 złotych w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności i 300 złotych w dowolnej lokalizacji. Z jednej koperty dla dostaw może korzystać kilka podmiotów gospodarczych (koperta współdzielona).

Szczegółowe informacje na temat wykupu identyfikatora na istniejące koperty dla dostaw można uzyskać w Wydziale Parkowania ZDM ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, pod numerem tel. +48 61 851 50 70 lub pod adresem e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl.

Informacje o zasadach korzystania z SPP są dostępne pod numerem telefonu +48 61 646 33 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.

Do pobrania: