Do korzystania z miejsc dla niepełnosprawanościami uprawnieni są kierowcy posiadający kartę parkingową, wydaną zgodnie z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku. Ponadto w Poznaniu kierowcy z niepełnosprawnościami zameldowani w województwie wielkopolskim mogą ubiegać się o wydanie identyfikatora osoby niepełnosprawnej. Umożliwia on parkowanie na obszarze Strefy Płatnego Parkowania (na dowolnym miejscu) za kwotę 5 złotych miesięcznie. Postój uprawnionych aut na miejscach dla osób niepełnosprawnych na terenie całego miasta jest bezpłatny.

Do pobrania: