Do korzystania z miejsc dla osób z niepełnosprawnościami uprawnieni są kierowcy posiadający kartę parkingową, wydaną zgodnie z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku. Ponadto osoby z niepełnosprawnościami, zameldowane i rozliczające podatek dochodowy w Poznaniu, uprawnione są do wykupienia identyfikatora dla osób niepełnosprawnych. Identyfikator umożliwia parkowanie na ogólnodostępnych miejscach postojowych na obszarze ŚSPP i SPP za kwotę 15 złotych kwartalnie. Postój uprawnionych aut na wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami miejscach w SPP i ŚSPP  jest bezpłatny. W przypadku zajęcia ww. miejsca dozwolone jest zaparkowanie pojazdu na miejscu parkingowym przylegającym bezpośrednio do zajętego miejsca.

Zgodnie z art. 12a ustawy o drogach publicznych, stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami wyznacza zarządzający ruchem. W Poznaniu funkcję tę pełni Miejski Inżynier Ruchu, którego siedziba znajduje się przy Pl. Kolegiackim 17.

Zarząd Dróg Miejskich wspierając działania Miasta Poznań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotował formularz wniosku, którego wypełnienie i złożenie w Zarządzie Dróg Miejskich wraz ze wszystkim załącznikami opisanymi w formularzu jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 

Do pobrania: