Do korzystania z miejsc dla niepełnosprawanościami uprawnieni są kierowcy posiadający kartę parkingową, wydaną zgodnie z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku. Ponadto osoby z niepełnosprawnościami, zameldowane i rozliczające podatek dochodowy w Poznaniu, uprawnione są do wykupienia identyfikatora dla osób niepełnosprawnych. Identyfikator umożliwia parkowanie na ogólnodostępnych miejscach postojowych na obszarze ŚSPP i SPP za kwotę 15 złotych kwartalnie. Postój uprawnionych aut na wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami miejscach w SPP i ŚSPP  jest bezpłatny. W przypadku zajęcia ww. miejsca dozwolone jest zaparkowanie pojazdu na miejscu parkingowym przylegającym bezpośrednio do zajętego miejsca.

Do pobrania: