• osobom z niepełnosprawnościami posiadającym ważną kartę parkingową, zameldowanym w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy oraz rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania,
  • placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej (w ust. 1 pkt 2 Regulaminu strefy), posiadającym ważne karty parkingowe.

    Szczegóły dotyczące wydania identyfikatora