Małgorzata Mejzińska - naczelnik, tel. 61 647 72 86
- Kasa: tel. 61 647 72 87
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego: tel. 61 647 72 49
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego handel: tel. 61 647 73 17
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego reklama, awaria: tel. 61 647 72 84
- Opłaty za dzierżawę ( parkingi, koperty): tel. 61 647 72 49
- Opłaty za dzierżawę (drogi wewnętrzne): tel. 61 647 73 17
- Opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych: tel. 61 647 73 06