Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 8 do 12 października 2019 r., w związku z przebudową odcinka linii napowietrznej, prowadzone będą roboty liniowe w ciagu ul. Knapowskiego. Prace prowadzone będą przy krawędzi jezdni, w zatoce autobusowej i chodniku. W tym czasie na ulicy mogą wystąpić niewielkie zwężenia jezdni, ograniczenia parkowania oraz utrudnienia ruchu pieszych po chodniku, w tym przejścia po kładce. Nie przewiduje się dodatkowych ograniczeń prędkości pojazdów.

Ponadto, od 9 do 30 października br., w związku z budową kanalizacji telekomunikacyjnej na ul. Starołęckiej, mogą wystąpić niewielkie zwężenia jezdni, ograniczenia parkowania i utrudnienia w ruchu pieszych na odcinku ok. 500 m na północ i na południe od skrzyżowania z ul. Głuszyna (rondo). W rejonie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości maksymalnej do 30 km/h. Utrzymane zostaną dojazd i dojście do posesji.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.