Zmiana dla kierowców dotyczy odcinka ul. Św. Marcin wzdłuż placu Adama Mickiewicza, tzn. między al. Niepodległości i ul. Wieniawskiego. Na tym odcinku ruch w obu kierunkach zostanie przełożony z jezdni na torowisko tramwajowe, które jest w tym miejscu już gotowe. Po tej zmianie wykonawca będzie mógł przystąpić do prac na fragmentach jezdni, które zostaną wyłączone z ruchu.

Schemat organizacji ruchu

Także 23 lutego wprowadzona zostanie zmiana dla pieszych na al. Niepodległości. Konieczne jest zamknięcie chodnika po wschodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Taylora do ul. Św. Marcin. Ruch pieszych zostanie przekierowany na zachodnią stronę al. Niepodległości, gdzie przygotowany zostanie tymczasowy ciąg z kruszywa.

Prosimy o zachowanie ostrożności w pobliżu placu budowy i poruszanie się zgodnie z oznakowaniem.

PIM